Několik poznámek,

k vlastní stavbě bezzákmitové dvoupádlové CW pastičky s využitím magnetů místo pružiny udržující základní nulové postavení obou pádel.

Základní mechanická koncepce je velice jednoduchá. Pro upevnění a otáčivé uložení klíčovacích pádel jsou použité břity z červíků. Upevnění je provedeno pomocí horního a dolního vedení břitů. (Pozice 2).

Při realizaci těchto dvou vedení maximálně dbáme na souosost otvorů se závity pro montáž šroubovacích červíků M4. Toho docílíme tak, že nejprve co nejpřesněji vyvrtáme oba upevňovací otvory. Označíme si orientaci horního a dolního vedení tak, abychom ve všech dalších krocích stavby tato vedení měli vždy stejně orientovaná. V těchto otvorech horní a dolní vedení pevně sešroubujeme. Následné vrtání otvorů a řezání závitů pro červíky M4 provádíme pro obě vedení najednou. Pečlivě dbáme na kolmost vrtání děr pro vyřezání závitů. Nesouosost těchto otvorů totiž způsobí, že pádla nejsou pak rovnoběžně. Při větším odchýlení to kazí estetiku realizace díla. ;-)

Pádla – při vrtání otvorů pro uložení a vedení pádel opět dbáme na pečlivé kolmé vyvrtání otvorů cca průměr 2,5 až 3 mm s následným zahloubením trochu větším vrtákem. Toto zahloubení pak tvoří vlastní ložisko pro otáčivé vedení pádel mezi břity z červíků.

Červík M4 – Červíky v základním provedení mají poměrně tupý vrcholový úhel a tento vrcholový úhel je nutno naostřit na cca 30° tak, aby červík dostatečně hluboko pronikal do ložiska v pádle. Protože červíky jsou obvykle dobře kalené, nelze je zašpičatit na soustruhu. Proto jsem zašpičatění provedl tak, že jsem červík upnul do sklíčidla AKU vrtačky. Tu jsem zprovoznil na maximální otáčky a červík jsem zbrousil na rovněž rotujícím jemném kotouči brusky. Při troše pečlivosti a trpělivosti si lze takto červíky upravit/nabrousit tak, že i nabroušení je po kontrole pohledem provedeno v ose červíku. Při montáži věnujeme pozornost dotažení břitů-červiků tak, aby v uložení nebyla žádná vůle a pádla se lehce otáčela.

Magnety – Použil jsem neodymové magnety průměr cca 12mm a o síle 0,7mm. Tyto magnety jsem nalepil na pádla pod hmatníky tak, aby se pádla silou magnetů odpuzovala. Toto základní odpuzení je dostatečné pro návrat pádel do nulové - základní polohy a je příjemně měkké pro klíčování. Pokud chcete tužší/tvrdší odpuzení, je možno na jeden z přilepených magnetů pouze přiložit další doplňkový magnet (1+2). Já osobně toto tužší odpuzení preferuji. Při použití čtyř magnetů (2+2) je již klíčování dle mého názoru příliš tvrdé.

Nechť je vám toto povídání námětem k tomu, jak jsi lze i doma udělat základní CW pastičku docela dobré kvality. Jistě je možné vymyslet další úpravy a vylepšení, která povedou k tomu, že váš výrobek bude v provozu schopný konkurovat i drahým profesionálním šperkům pro CW provoz. Přiložené obrázky pastiček snad řeknou více než jakékoliv další slovní komentáře. Pokuste se to vyzkoušet, přeji hodně úspěchu.

Na závěr děkuji Lubošovi OK2BEN za zpracování výkresové dokumentace v profesionálním SW prostředí. Moje náčrty jeho dílem dostaly odpovídající formu technických výkresových podkladů.

Přejme si, ať je telegrafie na radioamatérských pásmech stále živá. ;-)

VY73 Jirka OK2PDEVýkresová dokumentace

Thumbnail: CW-padlo-2.JPG Thumbnail: CW-padlo-3.JPG Thumbnail: CW-padlo-4.JPG Thumbnail: CW-padlo-5.JPG Thumbnail: CW-padlo-6.JPG Thumbnail: Key_PDE-00-1.png Thumbnail: Key_PDE-00-2.png Thumbnail: Key_PDE-01.png Thumbnail: Key_PDE-02.png Thumbnail: Key_PDE-03.png Thumbnail: Key_PDE-04.png Thumbnail: Key_PDE-05.png Thumbnail: Key_PDE-06.png Thumbnail: Key_PDE-07.png Thumbnail: Key_PDE-08.png Thumbnail: Key_PDE-09.png